ИТХ
БАТ-ӨЛЗИЙ

Цэрэндондог БАТ-ӨЛЗИЙ

Аймгийн орлогч дарга
Мэргэжил: Малын эмч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Малын эмч
1985-01-02 — 1994-01-02
— Төрийн албанд
малын эмч тасгын дарга
1994-01-05 — 2008-02-01
— Төрийн албанд
Засаг дарга
2008-03-01 — 2016-06-01
— Төрийн албанд
Засаг даргын орлогч
2016-06-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.