ИТХ
НАРАНБАЯР

Дорж НАРАНБАЯР

Мэргэжил: Түүх-Уранзохиолын багш, нийгэм судлаач

Олон нийтийн хаяг:
Instagram Twitter Facebook

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Булган сумын ЗДТГ
Засаг дарга
2016-11-15 — 2002-11-20
— Төрийн албанд
Машинист
1998-03-12 — 1999-09-30
— Улс төрийн ажилтан
Аймгийн МАХН-ын хороо
Улс төрийн ажилтан
2003-11-25 — 2005-08-15
— Төрийн албанд
Булган сумын ЗДТГ
Тамгын газрын дарга
2005-08-15 — 2016-11-15
— Улс төрийн ажилтан
Булган аймгийн МАН-ын хороо
Булган аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга
2022-03-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.