ИТХ
БАТ-ЭРДЭНЭ

Батмөнх БАТ-ЭРДЭНЭ

Булган, Рашаант сумын МАН-ын дарга
Мэргэжил: Эрх зүйч, Улс төр судлаач

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
ЗАСАГ дарга
1993-10-04 — 2008-09-10
— Хувийн хэвшил
Сансар Титант ххк
Захирал
2012-10-06 — 2016-09-10
— Төрийн албанд
ЗДТГ ын дарга
1992-10-01 — 1993-06-20
— Төрийн албанд
ХЗЭ ийн хорооны дарга
1982-10-10 — 1990-06-12
— Төрийн албанд
Засаг дарга
2016-10-14 — 2020-10-10
— Төрийн албанд
Дарга
2008-10-01 — 2012-10-10

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.