ИТХ
БАТЗОРИГ

Зоригтбаатар БАТЗОРИГ

Тэргүүлэгч
Мэргэжил: Угсаатан судлаач-Түүхийн багш

Олон нийтийн хаяг:
Instagram Twitter Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Булган аймгийн МАН-ын хороо
Дэд дарга
2015-10-24 — 2018-10-20
— Төрийн албанд
Мэргэжилтэн
2006-01-05 — 2015-10-24
— Төрийн албанд
Аймгийн Засаг дарга
2016-07-21 — 2020-11-09
— Төрийн албанд
Булган аймгийн ЗДТГ
Засаг даргын туслах
2003-10-06 — 2006-01-04

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.