МАН-ын хороо
БАТТУНГАЛАГ

Чойдог БАТТУНГАЛАГ

Булган аймгийн НАМЭХ-ны дарга
Мэргэжил: Номзүйч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
засаг даргын орлогч дарга
2017-01-01 — 2018-01-01
— Төрийн албанд
Багийн Засаг дарга
2000-07-31 — 2016-08-05
— Бусад
Усны Аж Ахуйн удирдах газар
Нярав үйлчлэгч
1988-01-01 — 2000-01-01
— Төрийн албанд
Засаг даргын орлогч
2019-03-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.