МАН-ын хороо
ИЧИНХОРЛОО

Сэвжид ИЧИНХОРЛОО

Булган, Хангал сумын МАН-ын дарга
Мэргэжил: нягтлан бүртгэл

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Засаг дарга
2016-11-13 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.