МАН-ын хороо
ЭГИЙМАА

Лувсансовд ЭГИЙМАА

Булган аймгийн Ахмадын холбооны дарга
Мэргэжил: Багш


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Багш
1979-01-01 — 1999-10-10
— Төрийн албанд
УИХ-ын гишүүний бие төлөөлөгч
2019-10-01 —
— Төрийн албанд
Захирал дарга
1999-01-01 — 2014-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.