МАН-ын хороо
СОЛОНГО

Батбаяр СОЛОНГО

Булган аймгийн Булган сумын МАН-ын 5-р үүрийн дарга
Мэргэжил: Биеийн тамирын спортын арга зүйч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram Viber

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Булган сумын ЗДТГ
багийн засаг дарга
2016-08-21 —
— Төрийн албанд
Булган сумын ЗДТГ
Багийн Засаг дарга
2016-08-30 — 2024-04-30
— Төрийн албанд
Булган сумын ЗДТГ
Багийн Засаг дарга
2016-08-30 — 2024-04-30
— Төрийн албанд
Булган сумын ЗДТГ
Багийн Засаг дарга
2016-08-30 — 2024-04-30
— Төрийн албанд
Булган сумын ИТХ
ИТХын төлөөлөгч
2016-08-30 — 2024-04-30
— Төрийн албанд
Булган сумын ИТХ
ИТХын төлөөлөгч
2016-08-30 — 2024-04-30

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.