МАН-ын хороо
АРИУНБОЛД

Майхүү АРИУНБОЛД

Дэд дарга
Мэргэжил: Багш

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Булган сум
засаг даргын орлогч
2016-05-01 — 2017-02-01
— Бусад
Булган аймаг МАН хороо
улс төрийн ажилтан
2014-04-30 — 2015-02-01
— Бусад
МАН УЗ-ийн хэрэг эрхлэх газар
Улс төрийн ажилтан
2009-04-30 — 2013-01-31
— Хувийн хэвшил
шинэ монгол сургууль
багш
2007-04-30 — 2009-02-01
— Төрийн албанд
Баянзүрх 21-р сургууль
багш
2000-04-30 — 2007-02-01
— Бусад
Булган аймаг МАН хороо
дэд дарга
2018-02-01 — 2019-12-31

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.