МАН-ын хороо
ПҮРЭВ-ОЧИР

Дагвадорж ПҮРЭВ-ОЧИР

Булган аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга
Мэргэжил:

Олон нийтийн хаяг:
Viber Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар
Ахлах мэргэжилтэн
2011-09-16 — 2017-05-31
— Төрийн албанд
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
Санхүү, эдийн засаг төлөвлөлтийн газрын дарга
2018-12-20 — 2023-09-20
— Хувийн хэвшил
Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар
Оператор
2010-10-16 — 2011-08-16

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.